اخبار

اخبار و اطلاعات بازی های رایانه ای

بازی‌های رایگان مارس 2019 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_March_2019

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان مارس سال 2019 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان فوریه 2019 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_February_2019

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان فوریه سال 2019 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان ژانویه 2019 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_January_2019

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان ژانویه سال 2019 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان دسامبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_December_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان دسامبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان نوامبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_november_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان نوامبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »