بهترین بازی های pc در سال 2014 از نظر سایت pc gamer | سبک exploration & survival

لیست بازی های سبک Exploration And Survival  سال 2014 که توسط وب سایت PC Gamer تهیه شده است. همانطور که در عنوان مطلب نوشته شده در این پست سبک exploration & survival قرار داده شد.البته توجه داشته باشید که ممکن است برخی از این گیم ها به دلایل مختلف برای PC عرضه نشوند.

_______________________________________
_______________________________________

DayZ
توسعه دهنده: Bohemia Interactive
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

Starbound
توسعه دهنده: Chucklefish
ناشر In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Project Zomboid
توسعه دهنده: The Indie Stone
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

White Heaven
توسعه دهنده: Dreampainters Software
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Stranded Deep
توسعه دهنده: Beam Team Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

The Long Dark
توسعه دهنده: Hinterland Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: October

_______________________________________
_______________________________________

No Man’s Sky
توسعه دهنده: Hello Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Limit Theory
توسعه دهنده: Procedural Reality
ناشر: In-house
Release: 2014

_______________________________________
_______________________________________

Sir, You Are Being Hunted
توسعه دهنده: Big Robot
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBC

_______________________________________
_______________________________________

Starpoint Gemini 2
توسعه دهنده: Little Green Man Games
ناشر: Iceberg Interactive
Release: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

The Evil Within
توسعه دهنده: Tango Gameworks
ناشر: Bethesda
Release: 2014

_______________________________________
_______________________________________

Raindrop
توسعه دهنده: Raindrop Studios
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Frontiers
توسعه دهنده: AAD Productions
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: Summer, 2014

_______________________________________
_______________________________________

Sunless Sea
توسعه دهنده: Failbetter Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Darkwood
توسعه دهنده: Acid Wizard Studio
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Eidolon
توسعه دهنده: Ice Water Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Interstellaria
توسعه دهنده: Coldrice Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

The Forest
توسعه دهنده: Ben Falcone
ناشر: Self-published
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

Vox
توسعه دهنده: Always Geeky
ناشر: Self-published
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

Naissancee
توسعه دهنده: Limasse Five
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: Early 2014

_______________________________________
_______________________________________

Coin Crypt
توسعه دهنده: Greg Lobanov
ناشر: Self published
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

Betrayer
توسعه دهنده: Blackpowder Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: 2014

_______________________________________
_______________________________________

The Dead Linger
توسعه دهنده: Sandswept Studios
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Nether
توسعه دهنده: Phosphor Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: 2014

_______________________________________
_______________________________________

Delver
توسعه دهنده: Chad Alan Cuddigan
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: 2014

_______________________________________
_______________________________________

Neo Scavenger
توسعه دهنده: Blue Bottle Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: 2014

_______________________________________
_______________________________________

Edge of Space
توسعه دهنده: HandyMan Studios
ناشر: Reverb Publishing
Release: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

7 Days To Die
توسعه دهنده: The Fun Pimps
ناشر: In-house
Release: May 2014

_______________________________________
_______________________________________

Lovers in a Dangerous Spacetime
توسعه دهنده: Asteroid Base
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Lost Spirits of Kael
توسعه دهنده: Rablo Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

Blood Alloy
توسعه دهنده: Suppressive Fire Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________

Before
توسعه دهنده: Bill Lowe
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________

Proven Lands
توسعه دهنده: TheseTales
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA

منبع: PC Gamer

مطلب تصادفی

بهترین بازی های PC در سال 2014 از نظر سایت pc gamer | سبک RPG

لیست بازی های سبک RPG سال 2014 که توسط وب سایت PC Gamer تهیه شده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً معادله ی امنیتی را پُر کنید. *