بهترین بازی های PC در سال 2014 از نظر سایت pc gamer | سبک Puzzle

لیست بازی های سبک Puzzle سال 2014 که توسط وب سایت PC Gamer تهیه شده است. همانطور که در عنوان مطلب نوشته شده در این پست سبک Puzzle قرار داده شد. البته توجه داشته باشید که ممکن است برخی از این گیم ها به دلایل مختلف برای PC عرضه نشوند.

_______________________________________
_______________________________________


Quadrilateral Cowboy
توسعه دهنده: Blendo Games
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: 2014

_______________________________________
_______________________________________


The Witness
توسعه دهنده: Number None
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Scale
توسعه دهنده: Steve Swink
ناشر: Steve Swink
تاریخ انتشار: December

_______________________________________
_______________________________________


Tangiers
توسعه دهنده Andalusian
ناشر: In-house
سال انتشار: Mid 2014

_______________________________________
_______________________________________


Fract OSC
توسعه دهنده: Phosfeind Systems
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Miegakure
توسعه دهنده: Mark ten Bosch
ناشر: Self-published
تاریخ انتشار: TBA

_______________________________________
_______________________________________


Volume
توسعه دهنده: Mike Bithell
ناشر: Self-published
تاریخ انتشار: 2014

_______________________________________
_______________________________________


Life Goes On
توسعه دهنده: Infinite Monkeys Entertainment
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: Early 2014

_______________________________________
_______________________________________


The Escapists
توسعه دهنده: Chris Davis
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: May

_______________________________________
_______________________________________


Gravi
توسعه دهنده: Always Geeky
ناشر: Self-published
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Oddworld: Abe’s Oddysee New N’ Tasty!
توسعه دهنده: Just Add Water
ناشر: Oddworld Inhabitants
سال انتشار: Spring 2014

_______________________________________
_______________________________________


Talisman Digital Edition
توسعه دهنده: Nomad Games Limited
ناشر: In house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Storyteller
توسعه دهنده: Daniel Benmergui
ناشر: Self published
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Road Not Taken
توسعه دهنده: Spry Fox
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Hack ‘N’ Slash
توسعه دهنده: Double Fine
ناشر: In house
تاریخ انتشار: First half of 2014

_______________________________________
_______________________________________


Clandestine
توسعه دهنده: Logic Artists
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Gorogoa
توسعه دهنده: Jason Roberts
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


FortressCraft Evolved!
توسعه دهنده: Projector Games
ناشر: Digital Tribe
سال انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Contraption Maker
توسعه دهنده: Spotkin
ناشر: In-house
سال انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Audiosurf 2
توسعه دهنده: Dylan Fitterer
ناشر: Dylan Fitterer
تاریخ انتشار: Early 2014

_______________________________________
_______________________________________


Mousecraft
توسعه دهنده: Krunching Koalas
ناشر: In-house
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Particulars
توسعه دهنده: See Through Studios
ناشر: Surprise Attack
تاریخ انتشار: TBA 2014

_______________________________________
_______________________________________


Revenge of the Sunfish 2
توسعه دهنده: Jacob Waldemar Buczynski
ناشر: Self-published
تاریخ انتشار: TBA 2014

منبع: PC Gamer

مطلب تصادفی

بهترین بازی های PC در سال 2014 از نظر سایت pc gamer | سبک Platform

لیست بازی های سبک Platform سال 2014 که توسط وب سایت PC Gamer تهیه شده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً معادله ی امنیتی را پُر کنید. *