نوشته های جدید

بازی‌های رایگان نوامبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_november_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان نوامبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان اکتبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_GWG_october_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان اکتبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان سپتامبر 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_september_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان سپتامبر سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان آگوست 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_august_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین با ارزش این ماه نیز مشخص شد در ادامه مطلب با هکدکنسولز همراه باشید.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان جولای 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_july_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان جولای سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان ژوئن 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_june_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان ژوئن سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »