نوشته های جدید

عناوین رایگان ماه اکتبر 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان اکتبر سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه سپتامبر 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان سپتامبر سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه آگوست 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان آگوست (اوت) سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه جولای 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. هم اکنون عناوین رایگان جولای سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه ژوئن 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان ژوئن سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه مه 2017 کاربران گلد ایکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان مه سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »