نوشته های جدید

بازی‌های رایگان کاربران گلد اکس‌باکس لایو برای ماه دسامبر 2017

xbox_gameswithgold_december_2017

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان دسامبر سال 2017 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه نوامبر 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_november_2017

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان نوامبر سال 2017 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه اکتبر 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان اکتبر سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه سپتامبر 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان سپتامبر سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه آگوست 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. عناوین رایگان آگوست (اوت) سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه جولای 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو اعلام شد

xbox-live-logo

یکی از رقابت‌های مفید بین شرکت‌ سونی و مایکروسافت، ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک (پولی) شبکه Xbox Live و PSN می‌باشد. هم اکنون عناوین رایگان جولای سال 2017 در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند

ادامه مطلب »