نوشته های جدید

بازی‌های رایگان فوریه 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_february_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان فوریه سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان ژانویه 2018 برای اعضای گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_january_2018

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان ژانویه سال 2018 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بازی‌های رایگان کاربران گلد اکس‌باکس لایو برای ماه دسامبر 2017

xbox_gameswithgold_december_2017

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان دسامبر سال 2017 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »

عناوین رایگان ماه نوامبر 2017 کاربران گلد اکس‌باکس لایو

xbox_gameswithgold_november_2017

ارائه بازی‌های رایگان ماهانه به کاربران دارای اشتراک پولی شبکه Xbox Live و PSN یکی از رقابت‌های مفید بین دو شرکت‌ مطرح مایکروسافت و سونی می‌باشد، لیست عناوین رایگان نوامبر سال 2017 در ادامه مطلب قرار گرفت.

ادامه مطلب »